Hướng dẫn thủ tục ủy quyền con cái lĩnh lương hưu hộ cha mẹ

Hướng dẫn những thủ tục cần thiết khi con cái muốn lĩnh lương hưu hộ cha mẹ. Xem bài viết để nắm rõ những thông tin chi tiết.

Con cái có được lĩnh lương hưu hộ cho mẹ không?

Hướng dẫn thủ tục ủy quyền con cái lĩnh lương hưu hộ cha mẹ - Ảnh 1

Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 đã quy định một trong những quyền của người lao động đó là được ủy quyền cho người khác nhận lương hưu. Cụ thể:

Điều 18. Quyền của người lao động

6. Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Theo đó, người lao động có thể tự mình trực tiếp nhận lương hưu hoặc nhờ người khác nhận hộ. Do đó, người lao động hoàn toàn có thể ủy quyền cho con của mình đến nhận lương hưu thay mình.

Tuy nhiên, việc nhận hộ lương hưu chỉ được cơ quan BHXH giải quyết khi người lao động và con của họ đã thực hiện đúng thủ tục ủy quyền nhận lương hưu.

Xem thêm: Nghỉ việc năm 2021: Những khoản tiền người lao động được nhận

Thủ tục ủy quyền con cái lĩnh lương thay

Căn cứ Quyết định 166/QĐ-BHXH, để ủy quyền cho con lĩnh thay lương hưu, cần thực hiện các công việc sau:

* Chuẩn bị hồ sơ:

1 – Giấy ủy quyền hoặc Hợp đồng ủy quyền nhận thay lương hưu theo quy định pháp luật.

Trong đó, mẫu Giấy ủy quyền nhận thay lương hưu được thực hiện theo Mẫu 13-HSB ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH

Hướng dẫn thủ tục ủy quyền con cái lĩnh lương hưu hộ cha mẹ - Ảnh 2

+ Điền đầy đủ thông tin về người được hưởng lương hưu và con của người đó.

+ Nội dung ủy quyền ghi rõ: Nhận thay lương lương hưu

+ Thời hạn ủy quyền do các bên tự thỏa thuận và ghi rõ từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm. Ví dụ: Từ 01/01/2021 đến hết 31/12/2023.

+ Trường hợp để trống thì thời hạn ủy quyền là một năm kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Lưu ý: Giấy ủy quyền phải được chứng thực chữ ký của người ủy quyền:

Người được hưởng lương hưu có thể đến một trong các cơ quan sau để chứng thực chữ ký:

– Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

– Phòng Công chứng;

2 – Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền nhận thay lương hưu.

Hướng dẫn thủ tục ủy quyền con cái lĩnh lương hưu hộ cha mẹ - Ảnh 3

* Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

– Cơ quan BHXH tỉnh/huyện

– Cơ quan Bưu điện được cơ quan BHXH ký hợp đồng để thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và quản lý người hưởng.

* Thời hạn giải quyết: Con của người được hưởng lương hưu sẽ chỉ cần nộp Giấy ủy quyền nhận thay lương hưu hoặc Hợp đồng ủy quyền; đồng thời xuất trình được Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu sẽ được cơ quan tiếp nhận trả tiền chi trả luôn.

Tham khảo – Những thay đổi mới nhất về lương hưu ảnh hưởng đến người lao động

Nếu nộp tại Cơ quan Bưu điện, thì nơi này có trách nhiệm cập nhật thông tin, thời hạn, nội dung ủy quyền tại Mẫu số 13-HSB hoặc Hợp đồng ủy quyền vào hệ thống công nghệ thông tin sau đó nộp Mẫu số 13-HSB hoặc Hợp đồng ủy quyền cho cơ quan BHXH.

Nguồn: Luật Việt Nam